ПрАТ "Черкаський приладобудівний завод"

 

Інформація про завод

ПрАТ "Черкаський приладобудівний завод"

Завод розташований в обласному центрі України, м.Черкаси, вул. 30 років Перемоги 5/1.
Будівництво заводу почалося в 1979 і було закінчено в 1992 році.
Форма власності - акціонерна, частка державної власності 99,46% акцій.
Статутний фонд 14 млн. грн. Залишкова вартість 102 млн. грн.
Чисельність працюючих складає близько 500 чоловік. Площа, зайнята заводом складає 32 гектара.

Одне з найбільших підприємств м.Черкаси та області, завод має велике значення як для регіону, так і для всієї галузі в цілому.
Специфіка підприємства обумовлена його належністю до колишнього військово-промислового комплексу СРСР, а тепер до Міністерства промислової політики України.

 

Підприємство має в своєму розпорядженні висококваліфіковані кадри, які здатні вирішувати найскладніші виробничі завдання.

 

Що ми віробляємо

Основна продукція - електродвигуни постійного і змінного струму, електроінструмент, електроверетена для заводів хімічної промисловості, обігрівачі салонів автомобілів і автобусів, електровентилятори і бензонасоси для автомобільної промисловості, прилади вимірювання надлишкового та вакуумметричного тиску парів і газів, охоронна сигналізація, вироби лиття під тиском алюмінію і пластмас, вироби з листових матеріалів, гальванопокриття та багато іншого.

 

Контакти

Адреса: 18000, Україна, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 5/1

Телефони: (0472) 66-85-14, (0472) 66-35-54, (0472) 66-28-79

Факси: (0472) 66-85-14, (0472) 66-35-54, (0472) 66-28-79

E-Mail: pribor_biz@ukr.net

 

Документи

Статут
Засновницький договір
Свідотство про державну реєстрацію
Положення про загальні збори, наглядову раду, ревізійну комісію та інші внутрішні документи
Принцип (кодекс) корпоративного управління
Протоколи загальних зборів
Висновки ревізійної комісії та аудитора

Річна фінансова звітність - фінансовий звіт за 2011 рік

Фінансовий звіт за 1 квартал 2012 року

Фінансовий звіт за 2 квартал 2012 року

Фінансовий звіт за 3 квартал 2012 року

Фінансовий звіт за 4 квартал 2012 року
Річна фінансова звітність - фінансовий звіт за 2012 рік

Фінансовий звіт за 1 квартал 2013 року

Фінансовий звіт за 2 квартал 2013 року

Фінансовий звіт за 3 квартал 2013 року

Фінансовий звіт за 4 квартал 2013 року

Річна фінансова звітність - фінансовий звіт за 2013 рік

Фінансовий звіт за 1 квартал 2014 року

Фінансовий звіт за 2 квартал 2014 року

Фінансовий звіт за 3 квартал 2014 року

Фінансовий звіт за 4 квартал 2014 року

Річна фінансова звітність - фінансовий звіт за 2014 рік

Фінансовий звіт за 1 квартал 2015 року

Фінансовий звіт за 2 квартал 2015 року

Фінансовий звіт за 3 квартал 2015 року

Річна фінансова звітність - фінансовий звіт за 2015 рік

Фінансовий звіт за 1 квартал 2016 року (розміщено 25.04.2016)

Фінансовий звіт за 2 квартал 2016 року (розміщено 25.07.2016)

Фінансовий звіт за 3 квартал 2016 року (розміщено 21.10.2016)

Річна фінансова звітність - фінансовий звіт за 2016 рік

Аудиторський висновок за 2016 рік (розміщено 28.04.2017)

Фінансовий звіт за 1 квартал 2017 року
Фінансовий звіт за 2 квартал 2017 року
Фінансовий звіт за 3 квартал 2017 року

Свідотство про державну реєстрацію випуску акцій
Перелік афілійованих осіб
Особлива інформація від 20.05.2013

Особлива інформація від 30.04.2015

Особлива інформація від 22.05.2015

Особлива інформація від 20.07.2015
Особлива інформація від 21.12.2015
Особлива інформація від 19.02.2016
Особлива інформація від 17.03.2016 - повідомлення про проведення зборів авкціонерів

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації. Дата публікації 15.07.2016

Особлива інформація. Дата публікації 15.07.2016
Особлива інформація. Дата публікації 17.09.2016

Особлива інформація від 17.03.2017 - повідомлення про проведення зборів авкціонерів

Особлива інформація. Дата публікації 21.04.2017

Особлива інформація. Дата розміщення 15.05.2017

Особлива інформація. Дата розміщення 24.05.2017

Особлива інформація. Дата розміщення 21.06.2017

Протокол лічильної комісії Загальних зборів акціонерів від 20.04.2017р.
Довідка ЄДРПОУ

 

Повідомлення для акціонерів від 17.03.2017р. про загальні збори акціонерів


     До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаський приладобудівний завод» (код ЄДРПОУ 14309572), місцезнаходження товариства: вул. 30 років Перемоги, 5/1, м. Черкаси, Черкаська обл., Україна, 18000.
     Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаський приладобудівний завод» (далі – річні загальні збори).
     Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: вул. 30 років Перемоги, 5/1, м. Черкаси, 18000, в приміщенні адміністрації ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» (6-й поверх, кабінет № 50 голови правління).
     Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 20 квітня 2017 року з 10 годин 00 хвилин до 10 годин 50 хвилин.
     Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 20 квітня 2017 року 11 годин 00 хвилин.
     Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 13 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

 2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

 4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 та 2016 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

 5. Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

 6. Звіт ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 та 2016 роки.

 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 та 2016 роки.

 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

 9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2015 та 2016 роках.

 10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.

 14. Обрання членів наглядової ради Товариства.

 15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

 16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

 17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 18. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

      Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: www.pribor.ck.ua  -  натиснути щоб ознайомитися з проектами рішень.
     Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у річних загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).
     З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: вул. 30 років Перемоги, 5/1, , м.Черкаси, 18000, кабінет № 50/4, а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 годин 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.
     Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є юрисконсульт ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» Німич О.В.
     Телефон для довідок: (063) 300-94-04.

     Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
     Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
     Тел. довідок: (063) 300-94-04

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» (тис. грн.): 

Найменування показника

Період

2016 рік

2015 рік

Усього активів

21378

21968

Основні засоби

18322

19705

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2036

1666

Сумарна дебіторська заборгованість

956

592

Грошові кошти та їх еквіваленти

38

5

Нерозподілений прибуток

-17689

-13345

Власний капітал

895

5294

Статутний капітал

14532

14532

Довгострокові зобов’язання

84

188

Поточні зобов’язання

20399

16486

Чистий прибуток (збиток) -4344 -4782
Середньорічна кількість акцій (шт.) 58127880 58127880
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 104 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Різне

Додаткова інформація