ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента від 20.05.2013р.

1.Загальні відомості.

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Черкаський приладобудівний завод"

Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14309572

Місцезнаходження емітента: 18000, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. 5/1

Міжміський код, телефон та факс емітента: 0(472)66-28-79, 0(472)66-35-54

Електронна поштова адреса емітента: priborzavod@ukr.net

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://pribor.ck.ua

Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.

Наказом  № 3-к від 20.05.2013р. Кудя Сергія Івановича, заступника голови правління з технічних питань, звільнено з роботи  по ст.38  КЗпП України, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, посадова особа не володіє  часткою в статутному капіталі товариства.  Особа перебувала на посаді з 26.04.2011 року по 20.05.2013 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посада заступника голови правління з технічних питань залишається вакантною.

 

Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України.

Голова правління Володимир Андрійович Соломко.